Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving blijft veranderen. Het vraagt actuele kennis, ervaring en alertheid om uw fiscale belangen optimaal te behartigen en risico’s te bewaken. Samen met onze fiscaal partner Denote B.V. zijn wij de ideale sparringpartner van ondernemers en hun bedrijf. Van het plannen en opzetten van juridische structuren, het opstellen van aangiften, overleggen met de Belastingdienst tot het opstellen van maatwerkconstructies en estate planning. Door ons netwerk van buitenlandse partners kunt u ook voor internationale vraagstukken bij ons terecht.

Omzetbelasting

We ontwikkelen klantgerichte oplossingen voor bedrijven en non-profit organisaties, zowel in nationaal als EU-verband. Daarnaast voeren wij zo nodig uw bezwaar- en beroepsprocedures.

Loonheffingen

Wij adviseren werkgevers met betrekking tot loongerelateerde vraagstukken zoals werkkostenregeling, beoordeling arbeidsrelaties, inlenersaansprakelijkheid, verwerking salarisadministratie en internationale tewerkstelling van personeel. Advisering op het gebied van beloningsstructuren en een optimale loonafdracht behoren ook tot de mogelijkheden.

Estate planning

Wij hebben tijdens uw advisering aandacht voor familiegerelateerde zaken. Dit vraagt om kennis van kennis op het gebied van huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenk- en erfbelasting en familiebezit.
We zijn actief in het kader van bedrijfsopvolging, de advisering en afwikkeling van schenkingen en
erfenissen en echtscheidingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren en helpen bij het opzetten van
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en het verzorgen van aangiftes schenk- en erfbelasting.

Internationaal belastingadvies

Als uw bedrijf over de landsgrenzen gaat, is parate kennis van internationale regelingen onmisbaar. We informeren en adviseren u over buitenlandse structuring van ondernemingen en vermogens. In dit verband is kennis over verrekenprijzen onontbeerlijk. Zo nodig schakelen wij met onze buitenlandse partner-kantoren. Hierbij kunt u ook denken aan de fiscale en juridische aspecten van overnames en joint ventures, over grensoverschrijdend personeel en begeleiden wij zowel bedrijven als particulieren bij migratievraagstukken (immigratie, emigratie en remigratie).