Jaarrekening

Wij ondersteunen uw financiële administratie [zowel door het voeren van administraties als het
fungeren als controller binnen uw financiële afdeling], stellen uw jaarrekening samen (of controleren die) en verzorgen uw belastingaangiftes. We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen binnen uw bedrijf en kansen, door de grondige kennis van uw onderneming en de markt waarin u opereert. Wij adviseren u gevraagd en ongevraagd.

Opstellen jaarstukken en belastingaangiftes

We maken de balans voor u op [zowel letterlijk als figuurlijk]. Naast correcte en tijdige financiële
verslaglegging krijgt u inzicht in de wereld achter de cijfers.

Administratieve dienstverlening

Ons uitgangspunt: vlekkeloos presterende financiële administratie, nagenoeg volledig geautomatiseerd en beheerd via internetoplossingen [cloud]. U krijgt een direct inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming en nog belangrijker, u bespaart kosten. Zodat u zich volledig kunt toeleggen op datgene wat u het liefste doet: ondernemen.

Ondersteuning

We leveren – voor korte of langere periode – professionele ondersteuning, extra capaciteit, voor
bijvoorbeeld (salaris)administraties, het invullen van controller- of compliancefuncties, of het
ondersteunen bij het selecteren van softwarepakketten.